Bầu cử Mỹ: Thông tin về thuế của ông Trump là cơ hội của đảng Dân chủ?

Thông tin về thuế của Donald Trump có thể khuấy động cuộc tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Thông tin về thuế của Donald Trump có thể khuấy động cuộc tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Thông tin về thuế của Donald Trump có thể khuấy động cuộc tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top