Bầu cử Mỹ: Thời hạn công bố và tình hình kết quả ở các bang quan trọng

Quận Gwinnett, tiểu bang Georgia đang tiến hành kiểm đếm lại bằng tay các lá phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Quận Gwinnett, tiểu bang Georgia đang tiến hành kiểm đếm lại bằng tay các lá phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Quận Gwinnett, tiểu bang Georgia đang tiến hành kiểm đếm lại bằng tay các lá phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top