Bầu cử Mỹ: Thêm 6 bang vào cuộc quyết liệt vụ kiện của Texas

Vụ kiện Texas có thêm bên nguyên mới khi có 6 bang đề nghị tham gia. Ảnh: AFP.
Vụ kiện Texas có thêm bên nguyên mới khi có 6 bang đề nghị tham gia. Ảnh: AFP.
Vụ kiện Texas có thêm bên nguyên mới khi có 6 bang đề nghị tham gia. Ảnh: AFP.
Lên top