Bầu cử Mỹ: Sau hòm phiếu là toà án

Cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và Joe Biden vẫn chưa phân thắng bại. Ảnh: AFP
Cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và Joe Biden vẫn chưa phân thắng bại. Ảnh: AFP
Cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và Joe Biden vẫn chưa phân thắng bại. Ảnh: AFP
Lên top