Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng cơ hội đảo ngược tình thế phút chót

Ông Donald Trump đang theo sát ông Biden trong cuộc thăm dò toàn quốc một ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump đang theo sát ông Biden trong cuộc thăm dò toàn quốc một ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump đang theo sát ông Biden trong cuộc thăm dò toàn quốc một ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top