Bầu cử Mỹ: Ông Trump nói có thể ký lệnh ngăn ông Biden tranh cử

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top