Bầu cử Mỹ: Ông Trump cam kết cấp kháng thể COVID-19 miễn phí cho dân Mỹ

Trong cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin ngày 17.10, ông Trump nói sẽ cung cấp kháng thể COVID-19 miễn phĩ cho công dân Mỹ. Ảnh: AFP
Trong cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin ngày 17.10, ông Trump nói sẽ cung cấp kháng thể COVID-19 miễn phĩ cho công dân Mỹ. Ảnh: AFP
Trong cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin ngày 17.10, ông Trump nói sẽ cung cấp kháng thể COVID-19 miễn phĩ cho công dân Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top