Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump và Joe Biden vào chặng nước rút

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top