Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump được dự đoán thắng lớn

Tổng thống Donald Trump chụp ảnh với Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thành phố Lake Charles, Louisiana, ngày 29.8.2020, trong chuyến khảo sát thiệt hại bão Laura. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump chụp ảnh với Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thành phố Lake Charles, Louisiana, ngày 29.8.2020, trong chuyến khảo sát thiệt hại bão Laura. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump chụp ảnh với Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thành phố Lake Charles, Louisiana, ngày 29.8.2020, trong chuyến khảo sát thiệt hại bão Laura. Ảnh: AFP
Lên top