Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump bị tố còn nợ tiền từ chiến dịch tranh cử 2016

Thị trưởng thành phố Tucson, Arizona đã viết thư cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump yêu cầu thanh toán khoản nợ 80.000 USD còn tồn đọng. Ảnh: AFP
Thị trưởng thành phố Tucson, Arizona đã viết thư cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump yêu cầu thanh toán khoản nợ 80.000 USD còn tồn đọng. Ảnh: AFP
Thị trưởng thành phố Tucson, Arizona đã viết thư cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump yêu cầu thanh toán khoản nợ 80.000 USD còn tồn đọng. Ảnh: AFP
Lên top