Bầu cử Mỹ: Ông Biden nới rộng thế dẫn trước ở 2 bang dao động lớn nhất

Ông Joe Biden - ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Ông Joe Biden - ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Ông Joe Biden - ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Lên top