Bầu cử Mỹ: Ông Biden lên tiếng về khả năng hủy buổi tranh luận sắp tới

Ông Trump và ông Biden tham gia cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tiên hôm 29.9 tại Cleveland. Ảnh: AFP.
Ông Trump và ông Biden tham gia cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tiên hôm 29.9 tại Cleveland. Ảnh: AFP.
Ông Trump và ông Biden tham gia cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tiên hôm 29.9 tại Cleveland. Ảnh: AFP.
Lên top