Bầu cử Mỹ: Ông Biden gia tăng cách biệt, dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm

Thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm. Ảnh: AFP.
Thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm. Ảnh: AFP.
Thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm. Ảnh: AFP.
Lên top