Bầu cử Mỹ: Ông Biden đang chiếm ưu thế trước Tổng thống Trump

Hai tháng trước bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều khảo sát. Ảnh: Getty.
Hai tháng trước bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều khảo sát. Ảnh: Getty.
Hai tháng trước bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều khảo sát. Ảnh: Getty.
Lên top