Bầu cử Mỹ: Những tranh luận đang chú ý của ứng viên Joe Biden

Ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên với Tổng thống Donald Trump hôm 29.9. Ảnh: Getty.
Ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên với Tổng thống Donald Trump hôm 29.9. Ảnh: Getty.
Ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên với Tổng thống Donald Trump hôm 29.9. Ảnh: Getty.
Lên top