Bầu cử Mỹ: Người ủng hộ ông Trump ăn mừng sớm

Người ủng hộ ông Donald Trump ở Ohio. Ảnh: AFP
Người ủng hộ ông Donald Trump ở Ohio. Ảnh: AFP
Người ủng hộ ông Donald Trump ở Ohio. Ảnh: AFP
Lên top