Bầu cử Mỹ: Khi nào có kết quả ở các bang chiến địa?

Kiểm phiếu bầu cử ở Mỹ. Ảnh: AFP
Kiểm phiếu bầu cử ở Mỹ. Ảnh: AFP
Kiểm phiếu bầu cử ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top