Bầu cử Mỹ: Khi nào các bang chính thức công bố kết quả?

Chưa có kết quả chính thức bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Văn Thắng
Chưa có kết quả chính thức bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Văn Thắng
Chưa có kết quả chính thức bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Văn Thắng
Lên top