Bầu cử Mỹ: Khi nào các bang chiến địa phải kiểm phiếu lại?

Kiểm phiếu bầu cử Mỹ ở bang chiến địa Michigan ngày 4.11.2020. Ảnh: AFP
Kiểm phiếu bầu cử Mỹ ở bang chiến địa Michigan ngày 4.11.2020. Ảnh: AFP
Kiểm phiếu bầu cử Mỹ ở bang chiến địa Michigan ngày 4.11.2020. Ảnh: AFP
Lên top