Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận lần 2 của ông Trump - Biden

Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên hôm 29.9 ở Cleveland. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên hôm 29.9 ở Cleveland. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên hôm 29.9 ở Cleveland. Ảnh: AFP.
Lên top