Bầu cử Mỹ: Hơn 1 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước tranh luận đầu tiên

Hơn 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: AFP
Hơn 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: AFP
Hơn 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: AFP
Lên top