Bầu cử Mỹ: Gần 50.000 phiếu bầu sai ở Ohio, ông Trump cho là ''gian lận''

Lên top