Bầu cử Mỹ: Đường độc đạo tới chiến thắng của ông Donald Trump

Tổng thống Mỹ  Donald Trump và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top