Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bầu cử Mỹ: Donald Trump bắt kịp và vượt Hillary Clinton