Bầu cử Mỹ: Đăng ký cử tri và bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục chưa từng có

Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Mỹ 2020 ghi nhận đăng ký cử tri và bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục. Ảnh: Getty.
Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Mỹ 2020 ghi nhận đăng ký cử tri và bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục. Ảnh: Getty.
Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Mỹ 2020 ghi nhận đăng ký cử tri và bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục. Ảnh: Getty.
Lên top