Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức tái đề cử Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump trong ngày đầu tiên đại hội đảng Cộng hòa, 24.8.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong ngày đầu tiên đại hội đảng Cộng hòa, 24.8.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong ngày đầu tiên đại hội đảng Cộng hòa, 24.8.2020. Ảnh: AFP
Lên top