Bầu cử Mỹ: Cực kỳ gay cấn tại các bang chiến địa chưa công bố kết quả

Bầu cử Mỹ 2020 chưa có kết quả chính thức sau ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP
Bầu cử Mỹ 2020 chưa có kết quả chính thức sau ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP
Bầu cử Mỹ 2020 chưa có kết quả chính thức sau ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP
Lên top