Bầu cử Mỹ: Công bố kết quả cuối cùng kiểm phiếu lại ở Georgia

Kết quả kiểm phiếu lại ở Georgia cho thấy ông Joe Biden chiến thắng. Ảnh: AFP
Kết quả kiểm phiếu lại ở Georgia cho thấy ông Joe Biden chiến thắng. Ảnh: AFP
Kết quả kiểm phiếu lại ở Georgia cho thấy ông Joe Biden chiến thắng. Ảnh: AFP
Lên top