Bầu cử Mỹ: Con gái Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử giúp cha

Ivanka Trump phát biểu trong đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà. Ảnh: AFP
Ivanka Trump phát biểu trong đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà. Ảnh: AFP
Ivanka Trump phát biểu trong đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà. Ảnh: AFP
Lên top