Bầu cử Mỹ: Cơ hội ông Donald Trump lật ngược thế thua trước ông Biden

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 29.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 29.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 29.9. Ảnh: AFP
Lên top