Bầu cử Mỹ: Chờ bất ngờ trong những ngày cuối

Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm hôm 24.10 trong cuộc bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm hôm 24.10 trong cuộc bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm hôm 24.10 trong cuộc bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top