Bầu cử Mỹ: Cháu Osama bin Laden ủng hộ ông Donald Trump thắng cử

Tờ New York Post đăng trên Twitter cho biết cháu gái Osama bin Laden nói chỉ ông Donald Trump mới có thể ngăn chặn một vụ khủng bố 11.9 khác.
Tờ New York Post đăng trên Twitter cho biết cháu gái Osama bin Laden nói chỉ ông Donald Trump mới có thể ngăn chặn một vụ khủng bố 11.9 khác.
Tờ New York Post đăng trên Twitter cho biết cháu gái Osama bin Laden nói chỉ ông Donald Trump mới có thể ngăn chặn một vụ khủng bố 11.9 khác.
Lên top