Bầu cử Mỹ: Bang đầu tiên khởi động bỏ phiếu qua bưu điện

Hôm 4.9, Bắc Carolina là bang đầu tiên khởi động bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Ảnh: AFP.
Hôm 4.9, Bắc Carolina là bang đầu tiên khởi động bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Ảnh: AFP.
Hôm 4.9, Bắc Carolina là bang đầu tiên khởi động bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Ảnh: AFP.
Lên top