Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton dẫn trước ông Trump khoảng cách vững chắc