Bầu cử Mỹ 2020: Bang đầu tiên quyết định cho phép cử tri bỏ phiếu qua thư

Thống đốc bang California Gavin Newsom. Ảnh: AFP.
Thống đốc bang California Gavin Newsom. Ảnh: AFP.
Thống đốc bang California Gavin Newsom. Ảnh: AFP.
Lên top