Bầu cử giữa kỳ ở Ohio, điềm xấu cho Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Đảng Cộng hòa Troy Balderson. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Đảng Cộng hòa Troy Balderson. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Đảng Cộng hòa Troy Balderson. Ảnh: AP
Lên top