Bầu cử Đức: Bước chuyển lịch sử

Hai ứng viên chính của cuộc bầu cử Đức 2017, đương kim Thủ tướng Angela Merkel và ông Martin Schulz của Đảng SPD. Ảnh: Reuters
Hai ứng viên chính của cuộc bầu cử Đức 2017, đương kim Thủ tướng Angela Merkel và ông Martin Schulz của Đảng SPD. Ảnh: Reuters
Hai ứng viên chính của cuộc bầu cử Đức 2017, đương kim Thủ tướng Angela Merkel và ông Martin Schulz của Đảng SPD. Ảnh: Reuters
Lên top