Bắt sếp Huawei: Con bài mặc cả trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung?

Bà Mạnh Vạn Châu bị bắt ở Canada. Ảnh: YouTube
Bà Mạnh Vạn Châu bị bắt ở Canada. Ảnh: YouTube
Bà Mạnh Vạn Châu bị bắt ở Canada. Ảnh: YouTube
Lên top