Bất ngờ xuất hiện ca mắc cộng đồng, Trung Quốc huy động chuyên gia hỗ trợ

Thành phố Lục An, tỉnh An Huy, tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân các quận nội thành kể từ 14.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thành phố Lục An, tỉnh An Huy, tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân các quận nội thành kể từ 14.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thành phố Lục An, tỉnh An Huy, tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân các quận nội thành kể từ 14.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top