Bất ngờ với ý tưởng về nguồn gốc vật chất tối bí ẩn trong vũ trụ

Mô phỏng về vật chất tối trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Ảnh chụp màn hình
Mô phỏng về vật chất tối trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Ảnh chụp màn hình
Mô phỏng về vật chất tối trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Ảnh chụp màn hình
Lên top