Bất ngờ với với tỉ lệ ủng hộ ông Trump của cử tri Đảng Cộng hòa

Gần 50% cử tri Đảng Cộng hòa bày tỏ sự trung thành với ông Donald Trump. Trong ảnh ông Donald Trump (trái) và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Gần 50% cử tri Đảng Cộng hòa bày tỏ sự trung thành với ông Donald Trump. Trong ảnh ông Donald Trump (trái) và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Gần 50% cử tri Đảng Cộng hòa bày tỏ sự trung thành với ông Donald Trump. Trong ảnh ông Donald Trump (trái) và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Lên top