Bất ngờ với vai trò không thể tin được của hố đen

Mô phỏng mật độ khí xung quanh một thiên hà trung tâm khổng lồ trong Dải Ngân hà ảo. Ảnh: TNG Collaboration
Mô phỏng mật độ khí xung quanh một thiên hà trung tâm khổng lồ trong Dải Ngân hà ảo. Ảnh: TNG Collaboration
Mô phỏng mật độ khí xung quanh một thiên hà trung tâm khổng lồ trong Dải Ngân hà ảo. Ảnh: TNG Collaboration
Lên top