Bất ngờ với thực phẩm bị đánh cắp nhiều nhất trên thế giới

Pho mát là thực phẩm bị đánh cắp phổ biến nhất trên thế giới. Ảnh: AFP
Pho mát là thực phẩm bị đánh cắp phổ biến nhất trên thế giới. Ảnh: AFP
Pho mát là thực phẩm bị đánh cắp phổ biến nhất trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top