Bất ngờ với mốc thời điểm và người thực sự phát hiện ra Nam Cực

Những người đi biển ở phân vùng Polynesia của Châu Đại Dương có khả năng đã tới Nam Cực từ thế kỷ 7, sớm hơn nhiều so với các nhà thám hiểm phương Tây. Ảnh: AFP
Những người đi biển ở phân vùng Polynesia của Châu Đại Dương có khả năng đã tới Nam Cực từ thế kỷ 7, sớm hơn nhiều so với các nhà thám hiểm phương Tây. Ảnh: AFP
Những người đi biển ở phân vùng Polynesia của Châu Đại Dương có khả năng đã tới Nam Cực từ thế kỷ 7, sớm hơn nhiều so với các nhà thám hiểm phương Tây. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top