Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất ngờ với giải Nobel Hòa bình về tay Tổng thống Colombia