Bất ngờ với bí mật cuộc tìm kiếm Titanic bị che đậy hàng chục năm

Xác tàu Titanic, con tàu bị chìm năm 1912, được tìm thấy năm 1985. Ảnh: CNN
Xác tàu Titanic, con tàu bị chìm năm 1912, được tìm thấy năm 1985. Ảnh: CNN
Xác tàu Titanic, con tàu bị chìm năm 1912, được tìm thấy năm 1985. Ảnh: CNN
Lên top