Bất ngờ về sự "hiện diện" của Trung Quốc trong dự án siêu chiến đấu cơ F-35

Tiêm kích F-35. Ảnh: Sky News.
Tiêm kích F-35. Ảnh: Sky News.
Tiêm kích F-35. Ảnh: Sky News.
Lên top