Bất ngờ về nguồn gốc các thiên thạch rơi xuống Trái đất

Thiên thạch là mảnh của tiểu hành tinh hoặc sao chổi rơi xuống Trái đất. Ảnh: NASA
Thiên thạch là mảnh của tiểu hành tinh hoặc sao chổi rơi xuống Trái đất. Ảnh: NASA
Thiên thạch là mảnh của tiểu hành tinh hoặc sao chổi rơi xuống Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top