Bất ngờ trước khả năng tiến hóa của Trái đất trong tương lai

Các lục địa trên Trái đất tập hợp lại thành siêu lục địa và sau đó phân tán theo chu kỳ 400-600 triệu năm. Ảnh chụp màn hình
Các lục địa trên Trái đất tập hợp lại thành siêu lục địa và sau đó phân tán theo chu kỳ 400-600 triệu năm. Ảnh chụp màn hình
Các lục địa trên Trái đất tập hợp lại thành siêu lục địa và sau đó phân tán theo chu kỳ 400-600 triệu năm. Ảnh chụp màn hình
Lên top