Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất ngờ triển lãm hàng không quốc tế lần đầu của Triều Tiên